Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Cà Mau tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ Mặt trận xã, phường và các chức sắc, chức việc các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

Đại biểu tham gia đối thoại tại Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2019

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách của BHXH, BHYT; quyền, lợi ích, trách nhiệm của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố còn phân tích sâu về quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT được thụ hưởng; các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu ra những thắc mắc về BHXH, BHYT và được chủ trì hội nghị trực tiếp trao đổi, đối thoại xoay quanh những vấn đề vướng mắc như: Mức giảm trừ cho các thành viên hộ gia đình khi tham gia BHYT, những vấn đề vướng mắc, khó khăn khi đi khám chữa bệnh BHYT, cách tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục,… góp phần tháo gỡ, giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở và các chức sắc, chức việc các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; tăng cường công tác tuyền truyền, vận động người dân, tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện Chương trình số 01/CTr-BHXH-MTTQ ngày 08/6/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố về phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 02/KH-BHXH-MTTQ ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội thành phố về tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ Mặt trận xã, phường và các chức sắc, chức việc ở các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

                                                                                   Minh Lăng