Vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn (khóa XI), nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Triệu Tấn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Mai Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Đại diện tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2018, xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; triển khai kế hoạch Mặt trận các cấp tham gia công tác giảm nghèo năm 2019.

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành thành phố phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh – xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là tập trung thực hiện tốt cuốc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật như: xây dựng và nhân rộng 95 mô hình; Mặt trận các cấp trong thành phố đã đăng ký thực hiện hỗ trợ giảm 104 hộ, có 28/51 hộ thoát nghèo, và 35/53 hộ thoát cận nghèo. Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã đăng ký hỗ trợ giảm 299 hộ, có 68/132 hộ thoát nghèo và 83/167 hộ thoát cận nghèo. Qua rà soát năm 2018 thành phố đã giảm 166/111 hộ nghèo, đạt 149,55% và giảm 181/129 hộ cận nghèo, đạt 140,31%. Đặc biệt, có 09/09 hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố thuộc diện chính sách theo kế hoạch chỉ đạo Thường trực Thành ủy; công nhận 41.313 gia đình văn hóa, đạt 87%; có 125/125 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, chiếm 100%. Phối hợp vận động thu đạt, vượt các loại quỹ, Quỹ vì người nghèo được 2,7 tỷ đồng, vận động tiếp nhận vật chất quy thành tiền 775 triệu đồng; xây dựng 81/52 căn nhà đại đoàn kết, đạt 155,77% với tổng số tiền 2,935 tỷ đồng. Chủ trì phối hợp thực hiện giám sát được 39 cuộc; tham gia đối thoại trực tiếp với Bí thự chi bộ, chính quyền ấp, khóm, thanh niên, doanh nghiệp và nhân dân được 04 cuộc; góp ý xây dựng 27 dự thảo văn bản của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND và các ngành; tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2018. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa với những thành tích đạt được, phối hợp và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp với HĐND, UBND và các ban, ngành thành phố; nắm chặt đời sống tư tưởng của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy gọn nhẹ; thực hiện tốt kế hoạch trong công tác giảm nghèo năm 2019; triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội với những nội dung được Nhân dân quan tâm; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019; phối hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp; tiếp tục giữ vững và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới; tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, gắn với kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố và tập trung chỉ đạo tốt Đại hội MTTQ các xã, phường và thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                                               Minh Lăng