Sáng ngày 04/11, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Hưng phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Đứng B tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, là địa phương được được lựa chọn để tổ chức điểm Ngày hội của huyện Trần Văn Thời.

Đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện cùng tham dự Ngày hội

Đến dự và chỉ đạo ngày Hội có đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan, ban, phòng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, chính quyền, địa phương và bà con ấp Kinh Đứng B cùng tham dự.

Ngày hội Đại đoàn kết được diễn ra với 02 nội dung: Phần hội và phần lễ đảm bảo bám sát vào Kế hoạch của cấp trên chỉ đạo. Phần Hội được thực hiện với 04 trò chơi diễn ra với không khí hết sức sôi nổi được đông đảo bà con tham gia nhiệt tình.

Nhân dân tham gia trò chơi dân gian nhân Ngày hội

Phần lễ được thực hiện trang trọng, đi vào trọng tâm với bài ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Mặt trận có lồng ghép nêu gương điển hình nhân dân tiêu trong thực hiện các phong trào góp phần xây dựng nông thôn mới và báo cáo thể hiện đánh giá từng nội dung tiêu chí và xây dựng phương hướng khắc phục:

Ấp Kinh Đứng B có tổng số 232 hộ, với 932 khẩu; trong đó, có 149 hộ dân tộc Khmer và 03 hộ dân tộc Hoa, chiếm 65,5%, nhân dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, sản xuất lúa, trồng hoa màu, cây ăn trái và nuôi cá nước ngọt; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 22%, bà con Kherme sinh hoạt tôn giáo theo phật giáo Nam tông khoảng 70%. Năm 2022 Chi ủy, chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các phong trào thi đua yêu nước, các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững” đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp được bê tông hóa đạt 100%, các tuyến kênh được nạo vét đảm bảo nhu cầu phục vụ nước cho sản xuất, hộ sử dụng điện đạt trên 98%, ấp có Nhà văn hóa phục vụ vui chơi thể dục thể thao cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Trong thời gian tới, Chi bộ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận ấp tiếp tục tuyên truyền nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi, phấn đấu có 90% hộ trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa, tăng thêm hộ khá giàu, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 90% trở lên, phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của chính quyền, địa phương và bà con nhân dân ấp Kinh Đứng B đã đạt được; đồng thời, kêu gọi nhân dân tiếp tục tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, không vứt rát bừa bãi ra môi trường, tích cực trồng cây xanh, trồng hoa làm hàng rào tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo việc làm tăng thu nhập, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trao bằng khen cho tập thể có thành tích

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quyết định khen thưởng đối với tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc qua một năm thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xông Pha