Ngày 10/01// 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình cùng các ngành tổ chức Lễ khánh thành cây cầu giao thông nông thôn Kênh Cả Giữa, ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Cắt băng khánh thành cầu Cả giữa, ấp Ông Bích, xã Khánh Bình

Cầu có chiều dài 22m, chiều rộng 3,2m với tổng trị giá 206 triệu đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với ông Võ Anh Hóa, người con xã Khánh Bình vận động Bác sĩ Lê Anh Khôi, Bác sĩ Trần Ngọc Bình và các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Cây cầu được xây dựng, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho nhân dân, các em học sinh đi lại thuận tiện; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, nông sản của nhân dân, nâng cao đời sống người dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

                                                                                                Xông Pha