Sáng ngày 19/01/2021, Đoàn thẩm định công nhận xã nông thôn mới của tỉnh do ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành thẩm định thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác

Qua kiểm tra thực tế tại 12 ấp, các thành viên trong đoàn nhận xét, đánh giá cao các tiêu chí, nhất là vai trò chỉ đạo của Ủy ban MTTQ huyện, cấp xã trong việc thực hiện lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đạt rất cao. Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc đã đạt nhiều kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cuộc sống của người dân được cải thiện, văn hóa xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Từ thảo luận của các thành viên, Đoàn công tác sẽ xem xét, thực hiện các bước tiếp theo về công nhận xã Khánh Bình Tây Bắc đạt nông thôn mới.

Xông Pha