Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tăng cường công tác phối hợp vận động, trao tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do thiên ta gây ra tại địa bàn.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trần Văn Thời Trần Sử Ký trao quà

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời đã vận động, tổ chức trao tặng 143 suất gạo (20 kg/ suất), trị giá quy thành tiền trên 34 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị trấn Sông Đốc. Thăm, tặng 48 suất (20kg/suất), trị giá quy thành tiền trên 11 triệu tại xã Khánh Hải; 77 suất (20kg/suất), trị giá quy thành tiền trên 18 triệu tại xã Khánh Bình Tây và 50 suất quà, trị giá quy thành tiền trên 15 triệu tại xã Phong Điền.

Đây là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên đồng bào bị thiệt hai do thiên tai gây ra tại địa bàn.

Quốc Nam