Ngày 18/10/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt một số chủ trương, văn bản của Trung ương, của tỉnh và bổ sung các kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận hiện nay.

Trọng Vy