Sáng ngày 12/01/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong huyện tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, nhằm không ngừng mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện khá tốt. Hệ thống tổ chức của MTTQ trong huyện được kiện toàn, củng cố; nội dung, hình thức hoạt động tiếp tục có sự đổi mới; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được kịp thời triển khai. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; phát huy hiệu quả Ban công tác Mặt trận, tổ nồng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước ở cộng đồng dân cư; củng cố mối quan hệ giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một số kết quả tiêu biểu như: đã vận động, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực được 1.948 cuộc, có 99.365 lượt người dự. Vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” trên 7,5 tỷ đồng. Phát động Nhân dân trên tuyến lộ Tắc Thủ - Sông Đốc trồng cây xanh và trồng hoa với chiều dài 32 km, có 677 hộ/1.057 hộ tham gia. Phối hợp tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Bình. Xây dựng kế hoạch giám sát và chủ trì giám sát được 02 đơn vị tại xã Khánh Bình Tây Bắc và xã Trần Hợi về công tác triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Các Tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải thành 262/344 đơn. Kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người lao động trong huyện quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai trên 200 triệu đồng. Vận động Việt kiều về thăm quê hương, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội được 500 triệu đồng.

Hồng Phúc