Ngày 12/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021.  Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thành Công; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Phong; đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn đã đến dự.

Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020

Trong năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid -19 được triển khai kịp thời và quyết liệt; Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, sâu sát với cơ sở, địa bàn dân cư; Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ động triên khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, đời sống của nhân dân được nâng lên; Tích cực triển khai thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập huyện, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Phong ghi nhận những kết quả đã đạt được của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện. Thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào trồng cây chống sạt lở, bảo vệ lộ giao thông;  đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát với phong trào, đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, …

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 13  cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời tặng 02 giấy khen cho 02 cá nhân có nhiều đóng góp quỹ “Vì người nghèo” của huyện

                                             Xông Pha