Ngày 20/01/2021, xã Lợi An tổ chức lễ đón nhận quyết định và công nhận danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới". Đến dự buỗi Lễ có đồng chí Võ Quốc Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ũy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa cùng tham dự.

Đ/c Võ Quốc Thống (bìa trái) trao quyết định công nhận cho xã Lợi An

Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã được quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hiện nay có 2.730/3.125 hộ đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,36%; có 1.793 hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 65,67%. Đời sống kinh tế của người dân được nâng lên đáng kể, có trên 70% hộ gia đình trên địa bàn xã có đời sống kinh tế ổn định từ nghề nuôi trồng thủy sản, hàng hóa và dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; có 12/12 ấp đạt chuẩn văn hóa và trụ sở sinh hoạt đầy đủ.

Xông Pha – Phúc Hậu