Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi vừa tổ chức trao 06 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng tham gia cùng đoàn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Linh Phượng trao quà cho hộ bị thiệt hại

Theo đó, 06 hộ được hỗ trợ thuộc địa bàn ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, là những hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra thời gian vừa qua. Mỗi hỗ được hỗ trợ 05 triệu đồng tiền mặt. Đây là nguồn do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm đến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ân cần thăm hỏi đời sống đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, mong muốn các gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trọng Vy