Chiều ngày 07/8/2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan, thừa ủy quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 04 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cán bộ tại đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan và đồng chí Lê Dũng trao Quyết định điều động cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan đã triển khai 04 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cán bộ:

02 Quyết định về nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09-3-2015 của Chính phủ đối với đồng chí đồng chí Dương Thu Phương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 02 đồng chí được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 01/8/2019.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan và đồng chí Lê Dũng trao Quyết định nghỉ hưu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

02 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc điều động cán bộ, gồm: điều động đồng chí Trương Linh Phượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; điều động đồng chí Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng ghi nhận những thành tích, đóng góp của 02 đồng chí nghỉ hưu. Đồng thời mong muốn 02 đồng chí mới được phân công nhận nhiệm vụ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt công tác Mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh nhà ngày thêm vững mạnh.

Trúc Hằng