Sáng ngày 16/7/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lê Thanh Triều và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trường Lưu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 02 xã Khánh Hòa và xã Khánh Thuận.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Thuận và xã Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin với cử tri về kết quả sau kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh với một số nội dung trọng tâm như: nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp và một số báo cáo quan trọng khác. Ngoài ra, đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 03 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; thông qua 11 Nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tại buổi tiếp xúc, có 21 lượt cử tri tham gia ý kiến với 23 nội dung được đặt ra để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan xem xét, trả lời cho người dân như: đề xuất rà soát lại chế độ, chính sách người có công; đầu tư xây dựng lộ giao thông, hạ thế điện, bổ sung kinh phí khắc phục phòng, chống sạc lở các tuyến kênh; yêu cầu giải quyết dứt điểm tình hình cấp đất tại các ấp 19, 20, 21 thuộc xã Khánh Thuận; bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động các đoàn thể ấp, khóm khi thực hiện Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh; yêu cầu có hướng giúp người dân trong việc cấp đất lâm nghiệp tại tuyến Sáu Nhiễu và TK 032 thuộc xã Khánh Hòa chưa phù hợp với hiện trạng thực tế, … các ý kiến cử tri đặt ra đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện, xã tiếp thu, giải trình trực tiếp tại hội nghị.

                                                                                                                   Gia Huy