Sáng ngày 08/10/2020, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Hội.

Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Hội

Cùng tham dự với Đại biểu Quốc hội có đại diện lãnh đạo Mặt trận, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể xã và 95 cử tri đại diện cho nhân dân xã Khánh hội đến dự.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã thông báo với cử tri dự kiến các nội dung, chương tình trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, có 06 lượt cử tri tham gia ý kiến với 12 nội dung được đặt ra. Nội dung chủ yếu đề xuất tăng chế độ hoạt động cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã và hoạt động các ấp, khóm; kiến nghị sớm nạo vét cửa biển Khánh Hội cho thuyền đánh bắt thủy sản ra vào thuận lợi; kiến nghị tăng cường cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý trật tự xây dựng, sắp xếp chỉnh trang tại khu vực Khánh Hội đang gặp khó khăn do chợ Khánh Hội và khu dân cư cửa biển Khánh Hội đã hình thành cách đây hơn 20 năm và khu vực này có diện tích khoảng 7 ha thuộc đất rừng phòng hộ biển Tây nên chưa có quy hoạch chi tiết và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt … Các ý kiến cử tri đặt ra đã được Đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tiếp thu, giải trình trực tiếp tại hội nghị và được cử tri có mặt đồng tình, thống nhất cao. 

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đánh giá cao cử tri xã Khánh Hội có theo dõi tình hình đất nước và có nhiều kiến nghị thiết thực, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục ghi nhận và xem xét giải quyết những nội dung cử tri đặt ra theo thẩm quyền.

                                                                                                                           Gia Huy