Sáng ngày 25/6/2020, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Khánh Lâm theo Kế hoạch số 11/KH-ĐĐBQH, ngày 16/6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã Khánh Lâm, huyện U Minh

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân báo cáo với cử tri về kết quả sau kỳ họp lần thứ 9 đã được Quốc hội khóa XIV đã thống nhất thông qua  10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Đặc biệt, nhiều nội dung Quốc hội quyết định có ý nghĩa rất quan trọng như Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA). Quốc hội đã dành nhiều thời gian để bàn về các chủ trương, giải pháp để từng bước khôi phục nền kinh tế, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh.

Tại buổi tiếp xúc, có 15 lượt cử tri tham gia ý kiến với 24 nội dung xoay quanh về: thực hiện các chế độ chính sách người có công; việc thu hồi tiền trong các vụ án tham nhũng lớn; đề xuất điều chỉnh sửa đổi thông tư quy định tuần tra giao thông cấp xã khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã; xem xét quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Hầu hết các ý kiến cử tri đặt ra đã được đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện, xã tiếp thu, giải trình trực tiếp tại hội nghị và cử tri có mặt đồng tình, thống nhất cao.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân đánh giá cao việc cử tri trên địa bàn xã quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, có nhiều kiến nghị thiết thực; đồng thời, yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp tục ghi nhận và xem xét giải quyết những nội dung cử tri đặt ra theo thẩm quyền.

                                   Gia Huy