Chiều ngày 30/8/2018, thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện U Minh năm 2018. Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh do Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện, Trịnh Ngọc Dung làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo tại Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Quang cảnh buổi giám sát

Hiện nay, toàn xã Nguyễn Phích có 04 cơ sở thờ tự với 1.262 tín đồ và 06 nhóm Báp tít với 142 tín đồ. Trong 2 năm qua, Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích đã phối hợp triển khai các văn bản về chính sách tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 12 cuộc với hơn 1.200 lượt người tham dự. Từ thực hiện tốt khâu tuyên truyền, quán triệt và giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của tôn giáo nên tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã trong thời gian qua ổn định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng với quy định của Nhà nước và Hiến chương và Điều lệ của giáo hội; tích cực tham gia cùng với địa phương trong việc giúp đỡ hộ nghèo, vận động xây dựng 03 căn nhà, xây dựng 02 cây cầu, xây dựng 01 tuyến lộ giao thông nông thôn, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người. Ngoài ra hàng năm còn vận động hỗ trợ xe đạp, dụng cụ học tập và cấp quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Trịnh Ngọc Dung ghi nhận những thành tích mà xã Nguyễn Phích đã đạt được. Thời gian tới tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ; quản lý chặt chẽ danh sách tín đồ tôn giáo; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý dứt điểm các trường hợp mượn danh tôn giáo, lợi dụng chính sách tôn giáo để tuyên truyền, xúi dục tín đồ, nhân dân làm trái quy định của Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Khỏe