Trong 02 ngày 29,30/10/2019, Đoàn công tác của huyện do ông Trịnh Hoàng Thuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Khánh Hội và văn minh đô thị tại thị trấn U Minh.

Ông Trịnh Hoàng Thuấn, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại buổi giám sát tại thị trấn U Minh

Tại mỗi nơi đến, thành viên Đoàn giám sát đi khảo sát, nắm tình hình kết quả thực hiện tại các ấp, khóm, sau đó về làm việc với Ban Chỉ đạo xã, thị trấn nghe báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 705/QĐ-UBND, ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đối với đơn vị xã Khánh Hội đạt 14/19 tiêu chí; còn lại 05 tiêu chí đang phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt gồm: Giao thông; Điện; Trường học; Nhà ở dân cư; Môi trường và an toàn thực phẩm. Việc xây dựng thị trấn U Minh đạt chuẩn “Văn minh đô thị” theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Cà Mau đến nay đã đạt 23/26 tiêu chí; còn lại 03 tiêu chí chưa đạt cần tiếp tục triển khai thực hiện là: Công tác bổ sung, điều chỉnh quy hoạch; Điện và tiêu chí xây dựng trung tâm văn hóa – thể thao.

Kết thúc buổi giám sát, ông Trịnh Hoàng Thuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà 2 đơn vị đã trao đổi với Đoàn. Đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp để phấn đấu xây dựng các tiêu chí chưa đạt được công nhận trong năm 2019. Các kiến nghị của 2 đơn vị, Đoàn giám sát sẽ ghi nhận, sẽ xây dựng báo cáo giám sát và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham gia 14 đoàn, với 20 cuộc giám sát. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì thành lập 04 đoàn với 08 cuộc giám sát; còn lại là phối hợp với HĐND tỉnh, HĐND huyện và các ngành thực hiện.

             Gia Huy