Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập 02 đoàn công tác giám sát việc triển khai thực hiện và chi trả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn theo Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đoàn công tác giám sát tại đơn vị xã Khánh Lâm.

Trên cơ sở báo cáo của các xã, thị trấn, Đoàn công tác đã phân công thành viên chọn ngẫu nhiên một số đối tượng để gặp trực tiếp, nắm thông tin và lắng nghe ý kiến góp ý của người dân. Theo ghi nhận của các đoàn giám sát: các xã, thị trấn đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo rà soát các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định; sàng lọc, tránh trùng lặp một đối tượng được hưởng nhiều chế độ để trình phê duyệt và niêm yết công khai tại địa bàn.

Kết quả rà soát được cấp trên phê duyệt đợt này là 11.128 người, trong đó: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 972 người; đối tượng hộ nghèo 4.202 người; cận nghèo 2.425 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 3.529 người. Tổng số tiền phải chi trả là 11 tỷ 691 triệu đồng, đến thời điểm giám sát, các đơn vị đã tổ chức chi trả cho người dân trên 98%, số còn lại là do đi làm ăn xa chưa về kịp, người lớn tuổi đi đứng khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thay đổi liên tục, chưa hướng dẫn cụ thể cho nhóm đối tượng lao động tự do mất việc làm và hộ cá thể, doanh nghiệp dưới 100 triệu/năm không nói rõ ngành nghề ...

Tại mỗi nơi đến, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận và đánh cao kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị trong thời gian qua. Ghi nhận các ý kiến đề xuất của các đơn vị để tổng hợp báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sớm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới. Đề nghị các đơn vị tiếp tục cử cán bộ đến tại nhà để cấp tiền cho các đối tượng người lớn tuổi đi đứng khó khăn hoặc chi hỗ trợ sớm dứt điểm các hộ chưa nhận; tiếp tục rà soát tổng hợp các nhóm đối tượng còn lại. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giám sát các nhóm đối tượng theo thẩm quyền cấp xã được quy định tại Hướng dẫn 05 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng ấp, khóm trong việc điều tra, thẩm định các đối tượng ngay từ thời điểm lập danh sách.  

                                                                                                                        Gia Huy