Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt  Nam xã Khánh An và Nguyễn Phích phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và đơn vị tài trợ tổ chức trao 400 phần quà với tổng giá trị quy thành tiền 107,5 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã.ừa qua, Ủy ban MTTQ Việt  Nam xã Khánh An và Nguyễn Phích phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và đơn vị tài trợ tổ chức trao 400 phần quà với tổng giá trị quy thành tiền 107,5 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

Theo đó, tại xã Khánh An phối hợp tổ chức trao 250 phần quà, tổng giá trị 62,5 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam hỗ trợ với chủ đề “CHUNG TAY ĐỀN ƠN TỔ QUỐC”.

Tại xã Nguyễn Phích phối hợp tổ chức trao 150 phần quà, trị giá 45 triệu đồng do Linh mục Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ.

Những phần quà tuy nhỏ, nhưng mang nhiều ý nghĩa, góp phần chia sẽ khó khăn với bà con, nhân dân đang gặp khó khăn.

Nguyễn Huy