Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 dành cho đối tượng là Trưởng ban Công tác Mặt trận tại các ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lý Văn Ngoan trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Tham dự tập huấn đợt này, đại biểu đã được cập nhật, trang bị thêm những kiến  thức cơ bản như: Một số vấn đề lý luận và thực tiển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh,…

Kết thúc lớp tập huấn, Ban Tổ chức lớp đã trao giấy chứng nhận cho 92/92 học viên, trong đó loại giỏi đạt 26%, số còn lại đạt loại khá.

Phát biểu kết thúc lớp tập huấn ông Trịnh Hoàng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lưu ý thêm một số nhiệm vụ công tác Mặt trận cần tập trung thực hiện đến cuối năm 2019 “…tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; phối hợp triển khai thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn và tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong nhân dân; phát động; vận động, giúp đỡ những hộ nghèo đã đăng ký thoát nghèo bền vững; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, trong đó phát huy vai trò của MTTQ trong việc thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…”.

Gia Huy