Sáng ngày 25/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị để hướng dẫn quy trình, hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện U Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Rắt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ủy ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, bà Trịnh Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn quy trình, hồ sơ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Quốc Hội và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thay mặt Ủy ban bầu cử huyện, ông Lâm Vũ An, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các mẫu biểu, hồ sơ người ứng cử và thời gian nộp về Ủy ban bầu cử huyện.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp một số vấn đề đại biểu đặt ra và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành các bước theo quy trình để giới thiệu người ra ứng ứng đại biểu HĐND huyện và nộp hồ sơ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo quy định.

Gia Huy