Sáng ngày 07-12-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí Lê Ánh Hồng, UVBTVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Công văn số 1210-CV/HU, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thống nhất hiệp thương cử 06 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình hành động của Mặt trận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; dự thảo đề án nhân sự, đề án Đại biểu dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất nội dung các dự thảo đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua; đề nghị chỉnh sửa một số nội dung như: tiêu đề Đại hội; đánh giá lại những mặt còn hạn chế; bài học kinh nghiệm cần nói ngắn gọn, dễ hiểu…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện phục vụ Đại hội của Mặt trận huyện. Thời gian tới đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện cần quan tâm chỉ đạo một số công việc: Thực hiện nghiêm các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp về chỉ đạo Đại hội; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan có liên quan tăng cường hoạt động tuyên tuyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện gắn với chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện; chỉ đạo hoàn thành Đại hội các xã, thị trấn trong tuần đầu tháng 01/2019; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu cho Thường trực Huyện ủy về công tác nhân sự phục vụ Đại hội cấp xã; thường xuyên báo cáo tiến độ Đại hội để Thường trực Huyện ủy nắm và chỉ đạo kịp thời.           

                                                                                                            Nguyễn Khỏe