Sáng ngày 22/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Ánh Hồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản như: Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kế hoạch số 8/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thông qua Công văn chỉ đạo và Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và thông báo phân công thành viên phụ trách chỉ đạo các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã thống nhất chọn ấp 8, xã Khánh Hội làm điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại, thời gian tổ chức dự kiến 06/11/2019; các ấp, khóm còn lại sẽ đồng loạt tổ chức từ ngày 10/11/2019 đến ngày 18/11/2019 dứt điểm. 

                Gia Huy