Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Phích phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích, huyện U Minh và Nhóm tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành 03 cây cầu, trao 100 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

Nghi thức tổ chức lễ khánh thành 03 cây cầu giao thông nông thôn được tiến hành tại ấp 3, xã Nguyễn Phích. Tại đây, đã tổ chức lễ khánh thành 03 cây cầu giao thông nông thôn với tên gọi cầu Hữu Nghĩa 1, cầu Hữu Nghĩa 2 và cầu Hữu Nghĩa 3. Tổng giá trị xây dựng 03 cây cầu giao thông nông thôn là 180 triệu đồng do Nhóm Thiện Nguyện Tâm An thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm Chung Sức Cà Mau và ông Võ Trọng Hữu vận động hỗ trợ.

Dịp này, Nhóm tài trợ đã trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Nguyễn Phích trị giá quy thành tiền 20 triệu đồng.

Gia Huy – Thanh Hòa