Trong 02 ngày (29/10 và 01/11/2022), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Hòa và xã Nguyễn Phích phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao 800 phần quà cho hộ nghèo và khởi công xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn, tổng giá trị quy thành tiền 380 triệu đồng.

Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn do Nhóm Chung Sức Cà Mau vận động Nhóm Vì Một Tấm Lòng tại Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ

Theo đó, ngày 29/10/2022 tại xã Nguyễn Phích, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Nhóm Thiện Nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 700 quần quà với giá trị 175 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; tại xã Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Nhóm Thiện Nguyện thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương trao 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Nhóm Thiện Nguyện thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương trao 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn xã Khánh Hòa

Ngày 01/11/2022, tại xã Nguyễn Phích phối hợp khởi công xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị 155 triệu đồng do Nhóm Chung Sức Cà Mau vận động Nhóm Vì Một Tấm Lòng tại Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ (Cầu thuộc ấp 7 với chiều ngang 2 mét, dài 20 mét tổng giá trị dự toán xây dựng 85 triêu đồng; Cầu tại ấp 8 với chiều ngang 2 mét, dài 14 mét, tổng giá trị dự toán xây dựng 70 triệu đồng). Đây là công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2022) và điểm chỉ đạo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp huyện năm 2022 tại ấp 7, xã Nguyễn Phích. 

Nguyễn Huy