Trong 02 ngày 20 và 21/02/2022 huyện U Minh phối hợp tổ chức lễ khởi công cây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn và trao 100 suất quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Nguyễn Phích

Theo đó, ngày 20/02/2022, tổ chức khởi công xây dựng cầu tại cống Ông Hầu, thuộc ấp 15, xã Nguyễn Phích với chiều ngang 2 mét, dài 24 mét, tổng giá trị dự toán 96 triệu đồng. Tổ chức khởi công xây dựng cầu tại kênh Cây Bàng, thuộc ấp 16, xã Nguyễn Phích với chiều ngang 2 mét, dài 26 mét, tổng giá trị dự toán 104 triệu đồng do Nhóm Công tác xã hội Hạt Cát Vàng, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ngoài ra, ngày 21/02/2022, tại xã Khánh Lâm đã tổ chức trao 100 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng, tổng giá trị quy thành tiền là 30 triệu đồng do Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh vận động hỗ trợ.

Nguyễn Huy