Sáng ngày 28/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 cho 103 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn (mới nhận nhiệm vụ chưa qua lớp tập huấn); Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện U Minh.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Đến dự khai giảng lớp tập huấn có bà Trần Thúy Đào, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Trịnh Hoàng Thuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Dương Minh Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 28/10/2020 đến ngày 30/10/2020). Đến với lớp tập huấn đợt này, đại biểu được tiếp thu các chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những điểm mới của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX và Thông tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam; Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình và giảm nghèo bền vững; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công công tác Mặt trận nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở; đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng địa phương.

Cuối khóa các học viên sẽ viết bài thu hoạch; sau khi kết thúc lớp tập huấn, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp giấy chứng nhận công nhận đã qua lớp tập huấn. 

     Gia Huy