Sáng ngày 16/5/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Đến dự khai giảng lớp tập huấn có ông Phạm Việt Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Lê Ánh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Phạm Văn Biểu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Dương Minh Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện và 100 học viên tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đợt này sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 16/5/2023 đến ngày 19/5/2023); học viên sẽ được tiếp thu các nội dung chuyên đề như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; hệ thống chính trị ở Việt Nam; nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh năm 2023. Đặc biệt, điểm mới lớp tập huấn lần này là giới thiệu thêm chuyên đề về Luật Thực hiện Dân chủ cơ sở và nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy thông tin tình hình kinh tế - xã hôi ở địa phương và định hướng phát triển trên địa bàn huyện U Minh trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công công tác Mặt trận nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở; đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình mới; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng địa phương.

Nguyễn Huy