Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện U Minh đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập trung hướng về cơ sở, tạo được những kết quả quan trọng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thông qua việc Mặt trận chủ trì vận động xây dựng mô hình hàng rào cây xanh, góp phần mang đến cho địa bàn nông thôn huyện U Minh một diện mạo xanh – sạch – đẹp

Trong 5 năm qua, đã vận động nhân dân hiến ngày công, hiến đất và đóng góp bằng tiền trị giá trên 77 tỷ đồng để làm cầu, lộ giao thông nông thôn, trụ sở sinh hoạt ấp, khóm; xây dựng, nhân rộng hơn 350 mô hình trong toàn huyện; đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ Quỹ “vì người nghèo” được trên 50 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 9 tỷ đồng; xây dựng 376 căn nhà “Đại đoàn kết”, 193 căn nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức 273 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật dạy nghề, truyền nghề, có 9.259 đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, trong đó có 88 lớp dạy nghề với 2.991 học viên theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn kỹ thuật trồng dừa xiêm xanh, cam, quýt, cắt tỉa cây kiểng, trồng nấm rơm, chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi tôm càng xanh, trồng màu, điện gia dụng... qua đó đã giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Đến nay, toàn huyện duy trì 19 hợp tác xã, 69 tổ hợp tác đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực,….Từ những việc làm trên đến cuối năm 2019, hộ nghèo còn 995/25.918 hộ, chiếm 3,84%, (giảm 4.399 hộ so năm 2015). Hộ cận nghèo 595/25.918 hộ, chiếm 2,3% (giảm 562 hộ so năm 2015). Trong đó, Mặt trận và các đoàn thể đăng ký giúp đỡ thoát được trên 1.000 hộ.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Ánh Hồng cho biết Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”… Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, góp phần vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã chủ trì thực hiện được 30 cuộc giám sát độc lập về những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, chương trình, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. Chủ động, sáng tạo tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các khu dân cư trong huyện đã tổ chức Ngày hội có sự tham dự, động viên của lãnh đạo các cấp. Việc tổ chức tốt Ngày hội đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, gắn bó thân mật giữa cán bộ, đảng viên với bà con nhân dân. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tăng cường gặp gỡ, làm việc, thăm hỏi, đối thoại với các linh mục, vận động các chức sắc, chức việc sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành pháp luật, giúp đỡ bà con giáo dân nâng cao đời sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Phích, Đào Phong Mây chia sẻ: thời gian qua, trên cơ sở các Nghị quyết, Chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, của xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tích cực, chủ động xây dựng triển khai Chương trình hành động bám sát các chủ trương của huyện, của xã đề ra, chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tích cực phối hợp tuyên truyền trong nhân dân hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với địa phương để cùng nhân dân thảo luận, tạo đồng thuận để cùng dân thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với quần chúng nhân dân; tuyên truyền, vận động làm thay đổi về nhận thức của một bộ phận lớn hộ nghèo từ chỗ trông chờ, ỷ lại, an phận sang ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác Mặt trận trong thời gian tới hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần vượt khó vươn lên, phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần cùng với Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Gia Huy