Ngày 14/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội Nhân Tâm thành phố Cà Mau cùng các mạnh thường quân đến khởi công xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Tiến và xã Khánh Thuận.

Nghi thức khởi công cầu ấp 10, xã Khánh Tiến

Đến dự Lễ khởi công có bà Chung Ngọc Nhãn, đại diện Hội Nhân Tâm thành phố Cà Mau; các mạng thường quân; ông Nguyễn Thanh Toản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Trịnh Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành đoàn thể xã cùng đông đảo bà con nhân dân ấp 10 xã Khánh Tiến và ấp 19 xã Khánh Thuận.

Tổng kinh phí xây dựng 2 xây cầu là 178 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiên Nam tài trợ; công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trang tháng 11/2019.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cùng với địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho Nhân dân và học sinh đi lại thuận tiện, dễ dàng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

                 Minh Tiễn – Mộng Vàng