Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tiếp nhận số tiền 30 triệu đồng do Ngân hành Chính sách xã hội – Chi nhánh Cà Mau hỗ trợ cho các hộ dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tiếp nhận số tiền 30 triệu đồng do Ngân hành Chính sách xã hội – Chi nhánh Cà Mau hỗ trợ cho các hộ dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thanh Đồng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - hành chính Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Cà Mau đã trao 30 triệu đồng để huyện phân bổ, hỗ trợ trực tiếp những hộ gia đình đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Dịp này, bà Trịnh Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận, trao Thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo, người lao động thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Cà Mau. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hành Chính sách – Xã hội huyện để hỗ trợ, chia sẻ đến người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Gia Huy