Trong 02 ngày (05, 06/12/2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam 03 xã Nguyễn Phích, Khánh An và thị trấn U Minh phối hợp tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn, bàn giao nhà và trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị quy thành tiền trên 183 triệu đồng.

Trao 30 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Nguyễn Phích

Theo đó, tại xã Nguyễn Phích đã tổ chức khánh thành cầu Vạn Đức bắc qua kênh Tám Rưỡi thuộc ấp 20, với chiều dài 17 mét, ngang 2 mét, giá trị xây dựng là 75 triệu đồng; đồng thời trao 30 phần quà cho hộ nghèo với số tiền 6 triệu đồng do Đại đức Thích Nhuận Trí vận động Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Tại ấp An Phú, xã Khánh An tổ chức bàn giao nhà cho hộ nghèo Trần Ngọc Giàu với số tiền hỗ trợ là 47 triệu đồng. Ngoài ra, còn trao 15 phần quà cho hộ nghèo với số tiền 4,5 triệu đồng do thầy Thích Huệ vận động các Phật tử hỗ trợ.

Tại thị trấn U Minh tổ chức trao 170 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn; tổng trị giá các phần quà trên 51 triệu đồng, do gia đình ông Lê Văn Hai, khóm 4, thị trấn U Minh vận động Đoàn từ thiện Chùa Thiên Kim Tháp Mười và Chùa Huỳnh Tâm Đồng Nai hỗ trợ.

Gia Huy