Sáng ngày 16/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác tôn giáo năm 2020 cho Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm có cơ sở tôn giáo đóng trên địa bàn; chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo và Trưởng các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Ánh Hồng; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phạm Văn Biểu; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Dương Minh Khởi đã đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 16/9 đến ngày 18/9/2020. Đến với lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản như: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn triển khai các văn bản có liên đến công tác phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong hệ thống tôn giáo.

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ nâng cao kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt vai trò phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tuyên truyền và phân tích cho tín đồ hiểu rõ những chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo; cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện sẽ cấp giấy chứng nhận công nhận đã qua lớp tập huấn. 

Gia Huy