Trong tuần qua, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động, phần việc, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện U Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khánh Hội

Theo đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã chủ động phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020,... Đặc biệt, tuyên truyền về nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện tổng vệ sinh trên phạm vi toàn huyện với chủ đề Toàn dân vệ sinh Môi trường vì một U Minh xanh” tại trụ sở cơ quan, trường học, hộ gia đình và trên các tuyến đường giao thông. Phối hợp tổ chức hội nghị lắng nghe, tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội đối với đoàn viên, hội viên và trong nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và dư luận xã hội để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo kịp thời trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, phối hợp tổ chức khởi công, khánh thành một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và thực hiện nhiều phần việc chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện với tổng giá trị quy ra tiền trên 01 tỷ đồng.

Đây là những hoạt động, phần việc cụ thể thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện U Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gia Huy