Sáng ngày 04-01-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tổ chức Hội nghị lần thứ Mười Hai, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Dư Bé Ba, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Thanh Phong, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Phó Chủ tịch UBNTTQVN tỉnh Đoàn Tấn Sỹ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được công tác Mặt trận năm 2018, xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2018; triển khai Kế hoạch Mặt trận các cấp tham gia công tác giảm nghèo năm 2019 và hiệp thương cử bổ sung 01 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại những kết quả nổi bật như: Đăng ký thực hiện và nhân rộng 99 mô hình; Mặt trận và các đoàn thể đã đăng ký giúp đỡ 557 hộ nghèo, cuối năm thoát được 486 hộ, qua rà soát đến nay huyện còn 1.967/25.717 hộ nghèo, chiếm 7,65%; hộ cận nghèo 815/25.717 hộ, chiếm 3,17%; có 20.053/25.717 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 78%; có 58/98 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, chiếm 59,18%; Phối hợp vận động thu đạt, vượt các loại quỹ, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thu được hơn 1,8 tỷ đồng, đạt 183% kế hoạch; vận động, tiếp nhận vật chất khác quy ra tiền hơn 8 tỷ đồng. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác giám sát được 18 cuộc; tham gia đối thoại trực tiếp với Bí thư chi bộ, chính quyền ấp, khóm, doanh nghiệp và nhân dân được 4 cuộc; tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn bản của Huyện ủy, HĐND-UBND và các ngành được 24 văn bản; tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Mặt trận xã Khánh Thuận, nhiệm kỳ 2019-2024....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong năm qua. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm xứng đáng là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó nhân dân tích cực tham gia các phong trào và đem lại kết quả đáng trân trọng. Thời gian tới đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND và các ban, ngành cấp huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về Đại hội Mặt trận các cấp, gắn với kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019; tăng cường công tác nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, dân tộc; tập trung chỉ đạo Đại hội Mặt trận cấp xã, huyện theo đúng Kế hoạch….

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018; Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 09 tập thể có thành tích hoàn thành tốt công tác Mặt trận và có nhiều đóng góp trong công tác giúp đỡ hộ nghèo năm 2018.

Nguyễn Khỏe