Chiều ngày 26-12-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Rắt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Biểu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện các đơn vị phối hợp.

Bà Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được công tác Mặt trận năm 2019, xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020; kết quả xây dựng, nhân rộng mô hình năm 2019 và triển khai, hướng dẫn một số nội dung thực hiện mô hình, đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang lại những kết quả nổi bật như: Đăng ký thực hiện và nhân rộng 102 mô hình; Mặt trận và các đoàn thể đã đăng ký giúp đỡ thoát nghèo 376 hộ nghèo, đạt 101% so với chỉ tiêu đặt ra, qua rà soát đến nay huyện còn 995/25.918 hộ nghèo, chiếm 3,84%; hộ cận nghèo 595/25.918 hộ, chiếm 2,3%; có 21.389/25.918 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 82,52%; có 62/98 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, chiếm 63,26%; Phối hợp vận động thu đạt, vượt các loại quỹ, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thu được 1 tỷ 365 triệu đồng, đạt 136,5% kế hoạch; vận động, tiếp nhận vật chất khác quy ra tiền hơn 10 tỷ đồng. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác giám sát được 18 cuộc; tham gia đối thoại trực tiếp với Bí thư chi bộ ấp khóm, doanh nghiệp và nhân dân được 8 cuộc; tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong năm qua. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm xứng đáng là cơ quan đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Thời gian tới đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND và các ban, ngành cấp huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020; tăng cường công tác nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo, dân tộc.

           Gia Huy