Sáng ngày 10/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với đơn vị huyện U Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị bầu cử số 5) và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (đơn vị bầu cử số 3) tại thị trấn U Minh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, cử tri sẽ được nghe thông qua tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị có 03 lượt cử tri tham gia phát biểu, với 05 vấn đề. Các ý kiến đặt ra bao gồm các nội dung như: tìm giải pháp đầu ra, giá cả nông sản của bà con nông dân làm ra; có chính sách hỗ trợ nông dân khi gặp hạn hán, thiên tai xảy ra; ưu tiên xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công; đầu tư kết nối các tuyến chưa có điện và phối hợp với ngành điện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hạ thế dễ dàng.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Đơn vị bầu cử số 5) gồm: bà Dương Thị Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đoàn Việt Khoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Trần Kim Lê, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Nhân, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện U Minh; bà Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Đặng Thùy Trang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; ông Trịnh Thanh Vũ, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (Đơn vị bầu cử số 3) gồm: bà Nguyễn Bé Bảy, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; bà Hồng Thảo Vy, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Đặng Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn U Minh; ông Phạm Thanh Phương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; bà Đoàn Hồng Tiềm, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu và cử tri được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn; thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo dự chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Gia Huy