Ngày 19/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Phích phối hợp với Ủy ban nhân dân xã cùng nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành 02 cầu giao thông nông thôn, trao quà cho học sinh nghèo và bàn giao 01 căn nhà trên địa bàn xã Nguyễn Phích. Tổng giá trị tiền mặt và vật chất quy thành tiền trên 196 triệu đồng.

Khánh Thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn ấp 7, xã Nguyễn Phích

Tại ấp 7 xã Nguyễn Phích, đã diễn ra lễ khánh thành 02 cây cầu giao thông nông thôn là cầu Long Mỹ bắt qua kênh Bà Phụng trị giá 80 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Tâm An thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm Chung sức Cà Mau hỗ trợ; cầu Ông Mười bắt qua kênh Chín Sen trị giá 60 triệu đồng do nhóm con cháu ông Nguyễn Văn Mười tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ. Dịp này, Đoàn tổ chức lễ bàn giao 01 căn nhà ở cho hộ Lê Văn Hiệp thuộc diện hộ nghèo ở ấp 16 do Nhóm Thiện nguyện Tâm Anh Cà Mau hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng.

Bàn giao 01 căn nhà ở cho hộ Lê Văn Hiệp thuộc diện hộ nghèo ở ấp 16, xã Nguyễn Phích

Ngoài ra, Nhóm Thiện nguyện Tâm An thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm Chung sức Cà Mau hỗ trợ 30 suất quà với số tiền 6 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học của xã.

 

                                    Thanh Hòa – Gia Huy