Sáng ngày 29/11/2018, Ủy ban MTTQ VN huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị lần thứ Mười Hai (bất thường) thông qua đóng góp Dự thảo văn kiện, Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đề án đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chỉ đạo có bà Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và 45 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện có ông Nguyễn Minh Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Hồ Quốc Trị, Phó Chủ tịch đồng chủ trì hội nghị.

Theo đó, hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đề án xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Đề án đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 do Ủy ban MTTQ huyện thông qua. Tuy nhiên, về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng trên cơ bản đã đảm bảo theo yêu cầu, cơ cấu đúng quy định nhưng mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lựa chọn những vị đảm bảo năng lực, trình độ, uy tín, sát hợp với tình hình thực tế, nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.

Theo 2 Đề án, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2014 sẽ hiệp thương 45 vị và đại biểu chính thức tham dự Đại hội là 150 vị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Dương Thu Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Huyện Năm Căn được chọn chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh, nên công tác kể cả văn kiện, nhân sự và công tác chuẩn bị, phải được chu đáo, nhất là chú ý đến cơ cấu, thành phần của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phải đảm bảo cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ. Trong quá trình chuẩn bị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Tổ chỉ đạo để có sự trao đổi thống nhất, chuẩn bị thật chu đáo. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra vào cuối quý I/2019.

                                                                                      Tài Nguyên (Năm Căn)