Sáng ngày 11/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 9 (bất thường) khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 để cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển, Lưu Văn Thọ ra mắt hội nghị

Tại hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử ông Lưu Văn Thọ, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển, Lưu Văn Thọ hứa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, tăng cường củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện ngày càng vững mạnh.

Trọng Vy