Ngày 16/5/2018, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 28 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng của tôn giáo hoạt động theo quy định với trên 140 chức sắc, 475 chức việc và trên 16.350 tín đồ thuộc các hệ phái tôn giáo. Nhìn chung, đại đa số chức sức, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, đường hướng hành đạo và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo. Thời gian qua, được sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương, tình hình giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tôn giáo được kịp thời, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ và nhân dân. Vận động đồng bào tôn giáo gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cộng đồng. Quan tâm đời sống đồng bào có đạo, kêu gọi, vận động đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo tại địa phương. Các ngày lễ trọng của tôn giáo, huyện có thành lập đoàn thăm, chúc mừng. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo đến các cơ sở thờ tự để tạo điều kiện cho tôn giáo nắm chủ trương, chính sách, hoạt động đúng tôn chỉ tôn giáo đề ra và theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng lối sống tốt đời, đẹp đạo trong đồng bào tôn giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ ghi nhận những kết quả trong công tác tôn giáo mà huyện đã đạt được, mong muốn thời gian tới huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo, góp phần tăng cường, củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Trọng Vy