Ngày 16/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho đại diện thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an cấp xã, thành viên Ban phát triển ấp và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Đông Thới, huyện Cái Nước. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tâp huấn

Hội nghị tập huấn lần này tiếp tục trang bị kiến thức, thông tin hỗ trợ cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Trúc Hằng