Vừa qua, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 tại một số cơ sở thờ tự của đồng bào Công giáo và Tin lành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2020

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Báp Tít Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Tin lành Việt Nam (miền Nam), Nhà thờ Công giáo Cái Đôi Vàm. Tại các điểm đến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền ghi nhận, biểu dương quý Linh mục, Mục sư, Tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực tại địa phương; tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mong rằng, thời gian tới, quý vị Linh mục, Mục sư, Tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, Tin lành đóng góp nhiều hơn nữa, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phát huy có hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “Kính chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”,  góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thừa ủy quyền Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chúc quý vị Linh mục, Mục sư, Tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, Tin lành hưởng mùa Giáng sinh vui tươi, an bình, hạnh phúc.

Tại mỗi điểm đến, Đoàn đã tặng một suất quà.

Trọng Vy