Sáng ngày 03/01/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017

Năm 2017,  Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động đạt nhiều kết quả. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác an sinh xã hội; giám sát và phản biện xã hội... Quan tâm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận; vận động quỹ “Vì người nghèo"; phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh năm 2017; đề ra một số chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng, đánh giá cao kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã đạt được năm 2017. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò nồng cốt trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng; xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tư tưởng của nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở khu dân cư; tích cực thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là vệ sinh môi trường và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và công tác phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời những vụ việc phát sinh ở cơ sở, sâu sát với nhân dân; nghiên cứu thông qua các chi, tổ hội và đoàn viên thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ nâng cao về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; vận động, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đều được vui xuân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui vẻ, tiết kiệm, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả mà mặt trận các cấp đã đạt được trong năm 2017. Mong muốn năm 2018 ngoài các chương trình hành động đã đề ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm được việc mỗi Ban công tác Mặt trận vận động, hỗ trợ ít nhất 01 đến 02 hộ nghèo thoát nghèo trong năm và các tổ chức thành viên cấp tỉnh cũng phải thực hiện nhiệm vụ này. Để làm được điều đó Chủ tịch Lê Dũng yêu cầu sau hội nghị các đơn vị phải xây dựng kế hoạch và lập danh sách cụ thể để thực hiện. Xác định từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của ngành mình để hoàn thành trước khi thẩm định nông thôn mới, nhất là các tiêu chí không tốn kinh phí.

Trọng Vy