“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.91/KH-MTTQ-BTTKế hoạch18/03/2021Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa CV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
2.72-KH-MTTQ-BTTKế hoạch07/01/2021Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2021
3.74-KH-MTTQ-BTTKế hoạch12/01/2021Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" năm 2021
4.75-KH-MTTQ-BTTKế hoạch12/01/2021Kế hoạch MTTQ các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững năm 2021
5.82-KH-MTTQ-BTTKế hoạch02/02/2021Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2021
6.07-HD-MTTQ-BTTHướng dẫn01/02/2021Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau năm 2021
7.81-KH-MTTQ-BTTKế hoạch01/02/2021Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
8.80-KH-MTTQ-BTTKế hoạch01/02/2021Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
9.77-KH-MTTQ-BTTKế hoạch15/01/2021Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
10.591/MTTQ-BTTCông văn20/10/2020Đóng góp Dự thảo các văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng