“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11.01/HD-MTTQ-BTTHướng dẫn09/09/2019V/v lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
12.1/KH-MTTQ-BTTKế hoạch01/08/2019Kiểm tra việc xây dựng, nhân rộng mô hình và công tác giảm nghèo bền vững năm 2019
13.192/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/07/2019Tham gia một số hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2020
14.191/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/07/2019Một số mặt trọng tâm về công tác phong trào năm 2020
15.27/HD-MTTQ-BTTHướng dẫn26/04/2019Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019
16.26/HD-MTTQ-BTTHướng dẫn10/04/2019Nội dung tiêu chí thi đua và thang chấm điểm năm 2019
17.25/HD-MTTQ-BTTHướng dẫn04/04/2019Tuyên truyền Giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
18.189/KH-MTTQ-BTTKế hoạch03/06/2019Tuyên truyền, giám sát thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
19.186/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/03/2019Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019
20.183/KH-MTTQ-BTTKế hoạch28/02/2019Thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" năm 2019