“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
21.516-MTTQ-BTTCông văn03/09/2020V/v đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19
22.63-KH-MTTQ-BTTKế hoạch31/08/2020V/v Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
23.1421-CV/TUCông văn16/05/2020V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình hỗ trợ người khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh
24.27/HD-MTTW-BTTHướng dẫn28/04/2020Hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
25.42/NQ-CPNghị quyết09/04/2020Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
26.17/3/2020Công văn17/03/2020Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống COVID - 19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
27.18/MTTQ-BTTKế hoạch02/01/2020Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác giảm nghèo bềnh vững năm 2020
28.136-KH/TUKế hoạch03/01/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
29.202/MTTQ-BTTCông văn03/02/2020V/v Triển khai công tác phòng, chống virut Corona
30.Thư ngỏCông văn12/12/2019Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng dịch vụ Công Quốc gia