“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31.116/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/08/2017Khảo sát, nắm tình hình thực hiện các mô hình
32.117/KH-MTTQ-BTTKế hoạch09/08/2017Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
33.912/MTTQ-BTTCông văn08/08/2017V/v tham gia Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII, năm 2017 - 2018
34.Số 36/TTr-MTTW-BTTThông tri16/09/2009Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
35.Số: 624-TB/TWThông báo31/07/2009Về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
36.Số: 143-QĐ/tUQuyết định25/07/2016Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
37.Số: 107-KL/TWKết luận10/04/2015Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
38.Số: 67/KH-UBNDKế hoạch25/11/2015tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh
39.Số:98/KH-BCĐCVĐKế hoạch27/04/2017Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017
40.Số 130-KH/TUKế hoạch07/09/2015Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"