“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41.186/KH-MTTQ-BTTKế hoạch08/03/2019Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019
42.183/KH-MTTQ-BTTKế hoạch28/02/2019Thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" năm 2019
43.179/KH-MTTQ-BTTKế hoạch21/02/2019Công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam năm 2019
44.181/KH-MTTQ-BTTKế hoạch21/02/2019Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019 trong hệ thống MTTQ các cấp
45.180/KH-MTTQ-BTTKế hoạch11/02/2019Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019
46.169/KH-MTTQ-BTTKế hoạch02/10/2018Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018
47.1318/MTTQ-BTTCông văn25/09/2018V/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
48.1060/MTTQ-BTTCông văn23/01/2018V/v Phối hợp thực hiện Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
49.1055/MTTQ-BTTCông văn16/01/2018V/v hướng dẫn một số nội dung của Quy chế Quản lý Quỹ "Vì người nghèo"
50.94/KH-UBNDThông báo16/10/2017Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh