Chiều ngày 19/5/2020, thành phố Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hòa Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn sử và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng đã đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau đạt nông thôn mới


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã biểu dương các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tân đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục hướng đến mục tiêu cao hơn là xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn. Đề nghị Ban Chỉ đạo xã tiến hành việc rà soát, xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, tiếp tục phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ở tầm cao hơn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện các tiêu chí đã đạt nhưng chưa cao, chưa bền vững, có biện pháp cụ thể để duy trì các tiêu chí thường xuyên biến động hàng năm, duy tu, sửa chữa các cơ sở hạ tầng. Ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh ở địa bàn nông thôn. Có kế hoạch cụ thể nhân rộng các mô hình hiệu quả, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất của nhân dân. Triển khai có hiệu quả chủ trương của tỉnh về thực hiện xây dựng nông thôn mới; tập trung cho công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương; công tác tuyên truyền phải làm cho nhân dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, không có điểm dừng, chỉ có như vậy mới nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của người dân,…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Hòa Tân đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng Vy